Slide background

Ons doel: veilige , perfecte bestrijding. Tevreden klanten!

Algemene doelstellingen

ECOQUEEN wenst:
• haar organisatie en dienstverlening blijven verbeteren en aanpassen aan de continue aanscherpende eisen vanuit de markt;
• de organisatie in de markt profileren op het gebied van vakmanschap;
• de dienstverlening naar klanten zo flexibel mogelijk kunnen invullen;
• haar medewerkers motiveren tot een meer dan doelmatige uitvoering van hun werkzaamheden;
• opdrachten aantoonbaar uitvoeren conform de met de opdrachtgever overeengekomen specificaties;
• de klanttevredenheid vergroten en de opdrachtgever optimaal informeren;
• de gewenste groei van de organisatie in goede banen leiden;
• alle uitgevoerde activiteiten en aanpassingen daarvan zo efficiënt mogelijk uitvoeren;
• als organisatie blijven voldoen aan de eisen gesteld in;

ISO 9001 kwaliteitmanagementsysteem
ISO 14001 milieuzorgsysteem

Teneinde dit te kunnen bereiken en er aantoonbaar aan te kunnen voldoen, worden opdrachten uitgevoerd volgens de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures en werkinstructies, zoals zij zijn omschreven in het Kwaliteitshandboek van EcoQueen. Het handboek is van toepassing op de gehele organisatie.