Slide background

Insecten zijn een bron van angst, ergernis en een bedreiging van de (voedsel)hygiëne!
EcoQueen biedt oplossingen in preventie en bestrijding!

Problemen met insecten in of rondom uw woning en/of bedrijfspand?

Insecten leven op het land en in zoet water en vormen de soortenrijkste klasse van het dierenrijk. Sommige insecten spelen een directe rol in het leven van de mens, zoals bij het overbrengen van ziektes, het verzamelen van honing, of door het opeten van de oogst.

Een insect heeft zes poten, twee antennes, nul, twee of vier vleugels en een in drieën verdeeld lijf. Insecten hebben samengestelde ogen aan de zijkant van de kop. Meestal zijn er drie enkelvoudige ogen op het voorhoofd. Er is een paar (gelede) antennes, waarop vaak de reukzintuigen zitten.

De indeling van de anatomie van een insect is als volgt: kop, thorax (borststuk) in 3 segmenten en abdomen (achterlijf). Aan elk thoraxsegment zit een paar gelede poten, zodat het totaal aantal poten op zes komt.

Aan elke poot zit een gelede voet (tarsus); het laatste (tweede tot vijfde) voetsegment is vaak een dubbel klauwtje met soms een hechtvlakje.

Bij veel insecten zit aan het tweede en derde thoraxsegment elk een paar vleugels, maar bij de vliegen zitten er maar twee vleugels aan het twee segment.

Wilt u meer weten over specifieke insecten? Klik dan hier, informatie-contactformulier