Slide background

Ons doel: veilige , perfecte bestrijding. Tevreden klanten!

Uitvoering

• Bij de knaagdierendetectie wordt niet standaard gewerkt met vergiftigd lokaas. Om een dergelijk systeem in te kunnen voeren
transdient de plaagdierwering en de hygiëne op een voldoende niveau te zijn gebracht.
• Afhankelijk van de omgeving kan er vervolgens worden gekozen voor het gebruik van niet vergiftigd lokaas, klapvallen of een
transcombinatievorm van beide. In alle gevallen wordt er aanvullend gedetecteerd op sporen.
• Pas wanneer de aanwezigheid van plaagdieren wordt gedetecteerd, wordt er curatief opgetreden. Hierbij kunnen eventueel
transbestrijdingsmiddelen worden ingezet. Zodra de overlast is opgelost, worden de bestrijdingsmiddelen door de bestrijdingstechnici
transvan EcoQueen verwijderd en keert een locatie terug naar de detectiestatus.
• Bij deze bestrijdingsvorm zijn de adviezen die de bestrijder geeft nog minder vrijblijvend dan bij de
transreguliere bestrijdingsvormen. Daarnaast is een verhoging van de bezoekfrequentie meestal noodzakelijk om te
transvoorkomen dat de signalering van knaagdieren te lang op zich laat wachten, waardoor de bestrijding ervan wordt bemoeilijkt.

Inspecties

Binnen bedrijven van klanten kunnen inspecties worden uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan Wering- & Hygiëne-inspecties uitgevoerd door een van onze specialisten. De doelen, welke worden nagestreefd met deze inspecties, zijn:
• Het verbeteren van de wering van plaagdieren door de inspectie te richten op bedrijfshygiëne en
transde bouwtechnische staat.
• Het waarborgen van de kwaliteit van werken door EcoQueen, door het beoordelen van de
transuitvoering van plaagdierbestrijding door EcoQueen.
• Het beoordelen van de algemene bedrijfshygiëne, de persoonlijke hygiëne en
transproductierisico’s m.b.t. de HACCP betreffende besmetting door plaagdieren.

Bestrijdingsvormen

EcoQueen werkt met een bestrijdingssysteem welke wordt afgestemd op het soort bedrijf en de eventuele eisen gesteld door afnemers. EcoQueen maakt hiervoor gebruik van het;
• Q.R.S. -systeem (Quality Report System);