Slide background

Bestrijdingsmethodes houtaantasters

Houtworm en Boktor bestrijden;

Het bestrijden van houtwormen, boktor en andere houtaantasters kunnen we op diverse manieren preventief en curatief bestrijden.

Vloeistofbehandeling:

Dit is met een lage druk een middel gecontroleerd aanbrengen waardoor het hout zowel curatief als preventief wordt behandelt. Het daarbij wel belangrijk dat het hout geen verflagen of laklagen bevat.

Injecteren:

Balken en overige houtdelen worden voorzien van een injectorplug waarna deze onder hoge druk wordt geïnjecteerd. Het hout wordt doordrenkt van een vloeistof waarbij een langdurig werkzame stof in het hout achter blijft welke jaren werkzaam blijft.

Invriezen:

Kleine houtdelen en meubelen worden minimaal 2 weken ingevroren onder een temperatuur van minimaal -18 graden Celsius. Dit dood alle aanwezige stadia van kevers.
Preventieve Houtverduurzaming Bij onbehandeld (lees: lakvrij) hout kan het verstandig zijn om deze preventief te behandelen, hiermee voorkomt u dat er houtaantasters in het hout komen. Een behandeling bied u jarenlange bescherming .

Waartegen kunt u uw hout beschermen?

Tegen alle insecten die zich in hout boren, zoals de grote en kleine houtwormkever, spinthoutworm en huisboktor

Waarom bescherming?

Bescherming kan verstandig zijn indien u van plan bent om een ruimte af te timmeren. Denk hierbij aan uw zolder, uw garage of uw schuur. Behandeling nadien is veel kostbaarder om dat de afwerking weer gedemonteerd dient te worden. Een preventieve behandeling is veel goedkoper dan een curatieve behandeling.

Is het hout al verduurzaamd?

In Nederland is het alleen de gewoonte om hout wat buitenshuis verwerkt wordt te verduurzamen. Veelal kunt u dit herkennen aan de licht groene kleur die het hout hierdoor krijgt. Het belang van verduurzaamt hout buiten is om een bescherming te bieden tegen schimmels (houtrot). Momenteel is er echter een levendige discussie gaande over de veiligheid van dit type producten. Deze vorm van verduurzamen gebeurd door het toevoegen van zware metalen (o.a. arsenicum) aan het hout.

Het verschil in een verduurzaming welke wij uitvoeren is dat hout wat binnenshuis verwerkt wordt in de regel niet preventief behandeld hoeft te worden tegen schimmels, het hout wordt immers niet bloot gesteld aan vocht. De verduurzaming heeft tot doel om een bescherming te bieden tegen houtaantastende insecten. De door ons ingezette producten bevatten geen zware metalen.

Hoe lang is het hout beschermd?

In principe is uw voor jaren beschermd tegen de bovengenoemde hout aantastende insecten. In de meeste gevallen wordt een garantie voor een periode van vijf jaar afgegeven.

Verandert de kleur van het behandeld hout?

Tijdens de behandeling verandert de kleur tijdelijk als het product op gedroogd is krijgt het zijn oude kleur weer terug.

Maatregelen voorafgaand aan de behandeling met het bestrijdingsmiddel:

• Alle te behandelen oppervlakten dienen vooraf ontdaan worden van verf;
• Alle te behandelen objecten dienen rondom toegankelijk te zijn voor de spuitlans;
• Al het te behandelen hout dient stof vrij gemaakt te worden;
• Zoveel mogelijk inventaris verwijderen indien deze de behandeling bemoeilijken;
• Alle vloeren onder de te behandelde objecten voorzien van plastic, behandelen zonder vermorsing is niet mogelijk.

Werkwijze:

Het hout wordt tweemaal achter elkaar en onder lagedruk besproeid, met een verduurzamingsmiddel, zodoende krijgt het product de kans om in het hout te dringen. Het product zal ongeveer 1-2 cm in het hout dringen, een meer dan voldoende barrière voor de hout aantastende insecten. Uw hout is nu langdurig beschermt.

Na de behandeling:

• De ruimtes dienen 48 uur gelucht te worden voordat deze weer bewoond mogen worden.
• Bij een product op oliebasis blijft men langdurig de restanten van de olie ruiken.
• Contact met het bestrijdingsmiddel vermijden.

De producten:

• Alle ingezette producten zijn toegelaten door het CTB (College voor Toelating Bestrijdingsmiddelen; www.ctb-wageningen.nl)
• Alle door ons ingezette producten zijn synthetische pyrethroïden.
• Deze producten hebben een relatief lage toxiciteit voor mensen.
Indien u nog vragen heeft kunt u ons altijd even bellen.