Slide background

Huisspitsmuis

Leefwijze

Inheems, insecteneter, `s-nachts actief, soms ook overdag, voorkeur voor ruig gedekt terrein. Brengen zacht piepend, fluitend geluid voort. Uitwerpselen vaak in klonten aaneen geklit, kenmerkend is dat de keutels altijd enigszins zitten vastgeplakt en dat deze delen van insecten bevatten.

Overlast

Vervuiling door uitwerpselen; verspreiding van onaangename geur.

Voorkomen overlast

Treffen van bouwkundige weringsmaatregelen, openingen kleiner dan 0,5 cm afdichten, vooral spouwmuur. Huisspitsmuizen zijn zeer vraatzuchtig en zijn erg gesteld op variatie in hun voedselpakket. Eten dagelijks ongeveer de helft van hun gewicht aan voedsel. Krijgen ze niet voortdurend voedsel, zijn ze binnen enkele dagen gedood.

Ontheffingen / vrijstellingen

Het is zonder ontheffing toegestaan om hinder- of schade toebrengende spitsmuizen te weren; dit houdt in het treffen van zodanige maatregelen dat een hinder- of schade toebrengend dier wegblijft.

Op grond van artikel 16e, lid 1, Vrijstellingsbesluit geldt voor de huisspitsmuis een vrijstelling van de verboden van d artikelen 9 t/m 11 FF-wet voorzover dit dier zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevindt. Wel geldt de algemene zorgplichtbepaling, neergelegd in artikel 2 FF-wet (een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving). Deze bepaling die geldt voor alle in het wild levende dieren, houdt in dat een dier niet zinloos gedood, verontrust of gevangen mag worden.