Slide background

Bruine rat

Leefwijze

Inheems; Meest voorkomende rattensoort in Nederland; komt voor in rioleringsstelsels, onder in gebouwen, ongecontroleerde vuilstortplaatsen, slootkanten, agrarische bedrijven e.d. mogen, leeft in kleine groepen met een eigen territorium; grootte: 22-30 cm. lichaamslengte, ca. 500 gram, dikke kale staart korter dan het lichaam 17-23 cm., stevige bouw, stompe snuit; vrouwtje heeft meerdere worpen per jaar, 5-7 jongen per nest, jongen na 3 maanden geslachtsrijp, gemiddelde leeftijd ca. 1 jaar.

De bruine rat is een cultuurvolger, heeft een groot aanpassingsvermogen, heeft veel vocht nodig, leeft graag in waterrijke gebieden, reuk is belangrijkste zintuig, meestal ’s nachts actief; Voedsel: alleseter met een duidelijke voorkeur voor het beste wat voor handen is (granen, groenten, fruit, vlees, vis e.d. mogen), voorraadvorming.

Overlast

Knaagschade aan isolatiemateriaal, leidingen, kabels wat storingen kan veroorzaken. Bevuilen voedsel en voorraden met urine en faeces. Dragers van ziektekiemen, verspreiders van veeziekten (varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis, ziekte van Aujeszky. Voor de mens een risico i.v.m. overdragen van ziekte van Weil, paratyphus enz.

Voorkomen overlast

Treffen van bouwkundige maatregelen: gaten groter dan 1 cm afdichten; schuilplaatsen wegnemen, rioolstelsel goed onderhouden, inspectie van opgeslagen goederen, bolroosters op hemelwaterafvoeren.

Treffen van hygiënische weringsmaatregelen: voedsel afsluiten; voedselresten wegnemen.

Ontheffingen / vrijstellingen

Omdat de bruine rat niet als beschermde diersoort is aangewezen, gelden de verboden in de FF-wet om dit dier te vangen, doden, te verontrusten, etc. niet. Wel geldt de algemene zorgplichtbepaling, neergelegd in artikel 2-FF wet (een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving). Deze bepaling die geldt voor alle in het wild levende dieren, houdt in dat een dier niet zinloos gedood, verontrust of gevangen mag worden.