Slide background

Wespen

De gewone wesp bouwt zijn nest van papier. Als het nest klaar is begint de nieuwe koningin na de winter met het stichten van een kolonie. Als bouwmateriaal gebruikt ze houtvezels, waaruit ze met toevoeging van speeksel een soort papier maakt. De koningin bouwt enkele broedcellen en legt in elk hiervan een ei. Daarna dekt ze de cellen af. Zodra de werksters uitkomen, nemen zij de bouw over. Na het uitkomen van de eieren voedt ze de larven met stukjes van gevangen insecten. Na enige weken verpoppen de larven en komen de eerste werksters uit. Deze nemen al de taken, behalve het leggen van de eitjes, van de koningin over. Het nest wordt steeds naar buiten toe uitgebreid naargelang de kolonie groeit. De wesp is een nuttige insect aangezien deze andere schadelijke en hinderlijke insecten vangt. De wesp is dus feitelijk gezien een roofdier. ( De wesp maakt dus geen honing maar leeft van insecten ).

Wespensteek

In ons land worden de meeste wespensteken door de 'Gewone wesp' en de 'Duitse wesp' gegeven en slechts een zeldzame keer door de 'Hoornaar'. Wees voorzichtig wanneer u te maken heeft met wespen, ze hebben een stevige angel en kunnen als ze verstoord worden in grote aantallen aanvallen. Een wesp die het huis is binnengedrongen, kan worden bestreden met een wespen- en insectenverdelgingspray. Als er veel wespen of bijen in uw huis of tuin zijn, is er waarschijnlijk een nest in de buurt. Het wespennest is gebouwd van gekauwd hout, dat het zijn karakteristieke papierachtige wanden geeft. In het voorjaar begint de koninginnewesp met de bouw van het wespennest. In de vroege zomer is een normaal wespennest zo'n 30 cm groot, maar ze kunnen ook veel groter zijn. Plaatsen waar vaak wespennesten worden aangetroffen zijn dakranden, vlieringen of schuren en bijgebouwen. Een enkel wespennest kan duizenden wespen bevatten, die, als ze verstoord worden, in zwermen kunnen aanvallen. Als de plaats van het wespennest gevaar voor mensen kan opleveren, dan moet het nest vernietigd worden.
Het gevaar van wespen is vooral groot aan het eind van de zomer. Tegen die tijd zijn de wespen namelijk agressief. De beste tijd van het jaar om wespen en de wespennesten te bestrijden is daarom voor de zomerperiode. Mocht u in de zomerperiode een wespennest bij u in de buurt ontdekken, laat het dan zo snel mogelijk bestrijden.

De 'Hoornaar' is duidelijk groter (tot 3,5 cm) dan de klassieke wesp en heeft een langere angel (tot 3,7 mm), wat de steek uiterst pijnlijk maakt. Wespen worden bijzonder agressief rond de periode van het nestverval. De meeste steken worden dan ook eind augustus en nog meer in september gesignaleerd. De grote aantal steken komt veelal doordat de wesp in deze periode op zoetigheden afkomt (dus dichter bij de mens). Meestal resulteert een bijen- of wespensteek in een pijnlijke en jeukende zwelling. Het gif is een complex mengsel van stoffen, waaronder enzymen en andere eiwitten. Bij praktisch iedereen veroorzaakt het gif een plaatselijke reactie. Deze is hinderlijk omwille van de pijn en de jeuk die ze veroorzaakt, maar in de meeste gevallen onschuldig.

Alleen wanneer iemand in de tong of keelholte wordt gestoken kan de zwelling de ademwegen afsluiten. In afwachting van geroepen hulp kan het in dergelijk geval noodzakelijk zijn om mond op mond beademing toe te passen. Dit is ook vaak het geval bij mensen met een allergie voor dit gif. Kom daarom NOOIT onnodig bij een wespen of bijen nest. Zo’n nest kan namelijk variëren van tientallen tot wel honderden wespen of bijen.

Hoornaar

In Eurazië onderscheidt men drie soorten hoornaars: de Duitse hoornaar (Vespa germanica Fabricius), de Middelste hoornaar (Vespa media Degenhardt) en de Grote hoornaar (Vespa crabro Linneaus). Respectievelijk worden deze soorten gemiddeld 20, 25 en 30 mm lang. Behalve door haar afmeting valt de hoornaar op door haar roodachtige borststuk en haar felle geluid. Zij kwam niet veel voor in België en Nederland, maar is de laatste 3 jaar geen zeldzaamheid meer. Hoewel de grote hoornaar meer dan twee keer zo groot is als de gewone wesp, is zij beduidend minder agressief ten opzichte van de mens.

Het gif is vergelijkbaar met dat van bijen en andere wespen, maar niet exact hetzelfde - het bevat een relatief grote hoeveelheid van de neurotransmitter , waardoor het sterker een branderig gevoel opwekt. Ook zal het branderige en jeukende gevoel langer aanhouden. Net als bij gewone wespen zijn voor een niet-allergische mens circa 500-1000 steken nodig om dodelijk te zijn (afhankelijk van de plaats) en aangezien nesten zelden zo groot zijn en slechts één op de tien dieren uit het nest zullen steken is de kans verwaarloosbaar klein.

Dat de dieren desondanks killer wasp (moordenaarswesp) genoemd worden zal eerder samenhangen met de manier waarop zij andere insecten jagen en verorberen - voor die dieren is de hoornaar inderdaad een geduchte moordenaar. De hoornaar kan in een wespennest of een bijenvolk enorme schade toe richten. In tegenstelling tot kleinere wespen is de hoornaar niet sterk geïnteresseerd in zoetigheid. Hoornaars vangen vooral andere insecten, waaronder bijen en wespen maar ook grote insecten als libellen, en likken vaak het uittredende sap van beschadigde bomen, waarbij ze ook de bastranden openknagen met hun grote kaken.

Hoornaars zijn in de herfst op afgevallen fruit te vinden, maar komen niet af op zoetigheden. De hoornaar is een goede insectenbestrijder doordat ze grotere prooien aankan dan de andere wespen. Hoornaars vliegen ook 's nachts en komen dan op kunstlicht af. Iets bijzonders is dat de larven worden gevoed met dierlijk materiaal en de larven voor de werksters een zoetige vloeistof produceren, die ze uitbraken en die door de werksters weer wordt opgezogen. De werksters worden dus gezoogd door de larven.